Kosläpp

Väggen blev ifyllnad för de gamla gödselrännorna

Väggen nere

Rivning av vägg